تا بارگذاری کامل صفحه صبر کنید...

سیستم های حفاظتی، امنیتی و نظارت تصویری هوشمند


سیستم های حفاظتی، امنیتی و نظارت تصویری هوشمند

  • سیستم های پکیج جامع و یکپارچه سیستم های حفاظتی ، امنیتی و نظارت تصویری
  • طراحی و نصب دوربین های نظارتی امنیتی با قابلیت آنالیز هوشمند تصاویر
  • سیستم های حفاظت پیرامونی
  • سیستم های کنترل تردد فردی و خودرویی
  • سیستم های پردازش تصویر مانند نرم افزار های پلاک خوان ثبت جزئیات وقایع ، جستجو هوشمند تصاویر
  • سیستم های جامع مدیریت مصرف و منابع انرژیBEMS (Building Energy Management System)
  • ارائه خدمات مشاوره در خصوص سیستم های امنیتی و نظارت تصویری
  • آموزش و توانمند سازی مصرف کننده در زمینه های سیستم های امنیتی و نظارت تصویری

درباره نویسنده