تا بارگذاری کامل صفحه صبر کنید...

۲۷ اسفند

ترکیب سنسورها به منظور افزایش امنیت فضای پیرامون

همواره محافظت از مکان ها و فضاهای حساس و حیاتی یکی از مسئولیت های بزرگ متخصصین امور امنیتی بوده است. در واقع کار متخصصین امنیتی این است…

که با هزینه های محدود موجود بتوانند یک سیستم را در مکان مناسب به طوری به کار گیرند تا بتوانند وضعیت امنیتی یک منطقه را به صورتی موثر مدیریت نمایند.سیستم های حفاظت پیرامونی به فنس ها و حفاظ ها و همچنین دوربین های مجهز به سیستم های آنالیز تصاویر ویدئویی رایج ترین انواع سیستم های محافظتی برای مکان ها و محیط های حیاتی می باشند. تجربه نشان داده است که عموماً هر دو روش مذکور، یعنی سیستم های حفاظت پیرامونی و دوربین های هوشمند، به منظور تامین امنیت مکان های حساس مورد استفاده قرار می گیرند. در بسیاری از موارد انتخاب تنها یکی از این گزینه ها کافی نمی باشد و این در حالی است که به کارگیری ترکیبی از هر دو تکنولوژی می تواند راه کار موثری را در تامین امنیت فضاها برای ما فراهم نماید.

دوربین ها با قابلیت آنالیز تصاویر ویدویی

استفاده از دوربین های هوشمند با قابلیت تحلیل تصاویر ویدئویی نیز برای حفاظت از مکان های حساس روش های رایج و موثری هستند. دوربین های هوشمند در اشکال مختلفی در بازار موجودند و تحلیل گرهای آنها ممکن است در داخل دوربین و یا در نزدیکی اجزا جانبی دوربین قرار داده شده و یا به صورت نرم-افزار در ضبط کننده های دیجیتال تصاویر ویدئویی و یا ضبط کننده های تحت شبکه تصاویر ویدئویی قرار گیرند.

سیستم های تحلیلی تصاویر ویدئویی و تحلیل گرهای جزئیات تصاویر ویدئویی بهتر از سیستم های تشخیص حرکت عمل می کنند. بیشتر این سیستم ها امکانات شناسایی، تفکیک و تشخیص بسیار بهتری را فراهم می نمایند. این تحلیل گرها پیکسل های تصویر را بررسی نموده تا ببیند که تصویر از چه اجزایی تشکیل شده و سوژه هدف چیست.

یکی از مزایای بارز تحلیل گرهای جزئیات تصاویر ویدئویی این است که می توانند سوژه هدف را تشخیص دهند. تحقیقات نشان داده است که حس بینایی حس غالب بشر است. زمانی که این حس در تعارض با سایر حواس قرار می گیرد انسان بدون شک گزینه هایی که منجر به ورودی های بصری می شوند را انتخاب خواهد نمود. تمامی جنبه های بصری روش های مبتنی بر تحلیل گرهای جزئیات تصاویر ویدئویی مانند تنظیم، تشخیص و اعلام خطر به گونه ایی طراحی شده اند که کاربرد آنها برای انسان ساده باشد. به طوری که کارکنان امنیتی به راحتی و با تکیه بر توانایی های بصری بتوانند تصمیم گیری نمایند.

مزیت دیگر این سیستم ها حجم بالای اطلاعات قابل دسترسی است. یک تصویر ویدئویی دارای ابعاد مختلفی است که بسیاری از آنها برای تشخیص و گزارش دهی قابل استفاده هستند. این موارد شامل ویژگی هایی مانند فاصله، نزدیکی، رنگ، زمان، بافت و تضاد است. این امر باعث می شود که معیارهای سیستم های تحلیل تصاویر ویدئویی در زمینه اخطارها و اطلاعات مربوط به اخطارهای گزارش شده بسیار دقیق باشند. تنظیم اخطار برای تهدیدهای مشخص مانند عبور کامیون با سرعتی بیش از سرعت مجاز در ساعات کاری امری قابل دسترسی است.

سیستم های حفاظت پیرامونی

سیستم های حفاظت پیرامونی به دیوارها و حصارها شامل گروهی از سنسورهاست که نوعی محافظت خطی برای ما فراهم نموده که برای مراقبت و کنترل پیوسته یک منطقه مشخص بسیار مناسب است. این سیستم ها شامل انواع مختلفی از نظر شکل و تکنولوژی هستند. رایج ترین نوع از این گروه، نوعی است که اغتشاشات الکتریکی روی حصارها را به وسیله کابل های هم محور و یا فیبرها بررسی نموده و اطلاعات مربوط به این اغتشاشات و مکان مورد نظر را تحلیل و ارائه می نماید. آنها همچنین قادرند که صداها و اغتشاشات معمولی و رایج مانند اغتشاشات ناشی از حاشیه جاده ها و یا خطوط تاکسیرانی را تشخیص داده و حذف نمایند. در بسیاری از موارد این سیستم ها به صورت فیزیکی بر روی حصارها قرار می گیرند و در برخی موارد این سیستم ها در اطراف فضای مورد محافظت دفن می شوند. این سیستم های حفاظت پیرامونی دارای قابلیت هایی هستند که آنها را تبدیل به گزینه هایی مناسب به منظور محافظت از فضاها و مکان ها می نماید. یکی از این قابلیت ها، امنیت در مقابل شرایط آب و هوایی مختلف است. به استثناء برف های بسیار سنگین و پوشاننده این سیستم ها قادرند در شرایط بارندگی، مه، باد و برف نیز کار کنند. البته باید به خاطر داشت که در چنین شرایطی احتمال آلارم های خطا نیز افزایش می یابد. این سیستم-ها در شرایط آب و هوایی مختلفی به کار رفته اند و عملکرد آنها مطابق انتظارات بوده است.

نکته ای که معمولاً از آن چشم پوشی شده و یا به دلیل مسائل کمبود بودجه به فراموشی سپرده می شود قابلیت تشخیص در نور ناچیز است. سیستم های حفاظت پیرامونی در این شرایط‌، نور اندک، عملکرد خیلی خوبی دارند چرا که اساساً برای تشخیص به هیچ نور و یا روشنایی نیاز ندارند.

نهایتاً این سنسورها به خوبی با شرایط مختلف زمین و ناهمواری های آن هماهنگ می شوند. از آنجایی که این سنسورها به حصارها متصل شده و یا در امتداد پایه حصارها قرار گرفته اند جهات و ارتفاعات مختلف تاثیری بر قدرت تشخیص این سنسورها ندارند. بدون شک حصارها باید در شرایط کاری مناسبی حفظ شوند تا منجر به پیغام های خطا، ناشی از حرکت بیش از حد حصارها، نشوند.

سنسورهای تکمیلی

اگرچه هر دو نوع سنسور یعنی، سیستم های حفاظت پیرامونی و دوربین های هوشمند، روش های مناسبی برای حفظ امنیت هستند اما کاربرد هم زمان آنها روشی تکمیلی را برای محافظت از مکان ها فراهم می نماید. یک مزیت واضح روش ترکیبی قدرت بالای تشخیص در شرایط جوی خاصی است که منجر به کاهش سطح دید می شود. سیستم های ویدئویی باید قادر به مشاهده هر گونه مداخله ای در محیط باشند. در مواردی که سیستم قادر به این امر نباشد نمی تواند هیچ پیغام اخطاری تولید نماید چرا که سیستم بدون دیدن مداخلات هیچ اطلاعاتی دریافت نخواهد نمود. البته در شرایط جوی که منجر به کاهش میدان دید می شوند می توان از دوربین های حرارتی که به سیستم های تجزیه و تحلیل تصاویر ویدئویی مجهز شده اند استفاده نمود. از سوی دیگر سیستم حفاظت پیرامونی نیز می تواند به عنوان روش کمکی به تشخیص مداخلات ادامه دهد اگرچه در شرایط دید ناکافی این سیستم ها قادر به ارائه اطلاعات موثقی نخواهند بود.

سیستم های حفاطت پیرامونی ذاتاً خطی بوده و در تولید پیغام های خطر به صورت گسسته عمل می کنند. در اکثر موارد هر اخطار به منزله یک تعدی است. اما آنها قادر به اخطار سریع (هنگام نزدیک شدن عامل مزاحم به محدوده مورد محافظت) نبوده و همچنین قادر به تجزیه و تحلیل اطلاعات بعد از وقوع حادثه نیستند. سیستم های تحلیل تصاویر ویدئویی راه کارهایی برای حفاظت بر اساس یک محدوده مشخص را به جای حفاظت تنها یک خط (مسیر نصب سنسورها در اطراف مکان مورد نظر) پیشنهاد می کنند. این روش قابلیت ایجاد محدوده های هدف بیشتر و تشخیص موارد مشکوک بیشتری مانند پرسه زدن، سرعت غیرمجاز، تجمع و یا خودروهای مختلف را خواهد داشت. همچنین تجهیزات محافظتی مبتنی بر تصاویر ویدئویی امکان بررسی چگونگی وقایع را نیز فراهم می کنند. دانستن چگونگی تعدی به یک حصار به ما کمک می کند که برای آینده تمهیدات لازم را اندیشیده و از وقوع اتفاقات مشابه پیش گیری نماییم. به این روش سیستم های محافظتی مبتنی بر تصاویر ویدئویی با فراهم آوردن امکان پیشگیری و تحلیل بعد از وقوع حادثه می توانند به عنوان مکمل برای سیستم های تشخیص تعدی به حصارها عمل کنند.

تامین هزینه های لازم برای یک خرید جامع (بدون نیاز به تمدید یا تکرار سالانه که ناشی از هزینه های دوره ای سیستم است) برای یک مجموعه بسیار ساده تر از درخواست افزایش سالانه در هزینه های عملکردی است. البته این امر در سازمان های مختلف متفاوت است. ادغام دو روش سیستم های محافظتی مبتنی بر تصاویر ویدئویی و سیستم های تشخیص تعدی به حصارها می تواند به کاهش هزینه های سالانه کمک نماید.

یکی از هزینه های دوره ای که با ترکیب سنسورها قابل کاهش است توانایی پاسخ موثر به سیستم های فضای پیرامون است. اغلب مجتمع ها دارای سایت هایی هستند که در فواصل بسیار دوری قرار دارند و حتی برخی از این سایت ها ممکن است خالی از نیروی انسانی باشند. بنابراین ادغام دو روش سیستم های محافظتی مبتنی بر تصاویر ویدئویی و سیستم های حفاظت پیرامونی منجر به کاهش هزینه های ناشی از فرایند تایید پیغام های خطر شود. روش سیستم های محافظتی مبتنی بر تصاویر ویدئویی می تواند به طور اتوماتیک پیغام های خطر سیستم حفاظت پیرامونی را تایید نموده، به طور اتوماتیک و با دوربین های زوم و کنترل از راه دور عامل نفوذی را تعقیب نموده و اطلاعات مربوط به اخطار تصویری را فراهم نمایند. متخصصین سیستم های امنیتی حالا دارای گزینه هایی برای کاهش هزینه ها هستند. به عنوان مثال هنگامی که کودکان از روی حصارها پریده و سیستم اخطار می دهد قابلیت پیگیری اتفاقات و تایید عدم آسیب رسانی می تواند منجر به ذخیره سازی زمان قابل توجهی شود. همچنین به دلیل عدم نیاز به عکس-العمل سریع می تواند منجر به ذخیره سازی سوخت نیز شود.

معماری عمومی

معماری سیستم های مرکب از دو روش سیستم های محافظتی مبتنی بر تصاویر ویدئویی و سیستم های حفاظت پیرامونی می تواند بر اساس فضای مجموعه و خطرات موجود متغیر باشد. اگرچه اساس معماری همه آنها یکسان است. عموماً سیستم های حفاظت پیرامونی برای مکان هایی با دیوارهای ممتد و یا فضاهای با پستی و بلندی های بسیار مورداستفاده قرار می گیرند. دوربین های زوم و کنترل از راه دور با ایجاد امکان تایید صحت اخطارها و پیگیری تعدی های صورت گرفته برای پوشش این بخش از حصارها مورد استفاده قرار می گیرد. دوربین های با امکان تجزیه و تحلیل تصاویر ویدئویی امکان پوشش فضای وسیع تری را فراهم نموده و همچنین در صورت لزوم امکان پیگیری قانونی و اقدامات دادگاهی را نیز فراهم خواهد آورد.

یکپارچه سازی حصارها

مکان های حساس معمولاً محیط‌های حصارکشی شده وسیعی دارند و این امر استفاده از حصارهای هوشمند را به عنوان یک روش امنیتی بسیار مناسب می کند. اگرچه حصارهای هوشمند ابزارهای مناسبی برای تشخیص تجاوز به حریم های حساس هستند اما شما همواره نیاز دارید که متجاوز را ردگیری نمایید.

دوربین های کنترل و زوم از راه دور با ردگیری اتوماتیک

در اغلب اوقات مکان های عمومی نیز دارای سنسورهای امنیتی هستند اما عموما نیروهای امنیتی کافی برای مدیریت و واکنش به خطرات احتمالی وجود ندارد. مجهز نمودن سیستم ها به دوربین های کنترل و زوم از راه دور امکان ردگیری مزاحمین و متجاوزین را فراهم آورده و به این صورت نیروهای امنیتی قادر به واکنش در مقابل خطرات احتمالی خواهند بود.

نمونه های نمایشی و طرح های کمکی برای دوربین ها

از راهنمای دوربین ها کمک گرفته و یا از یک نمایش و تست زنده برای درک چگونگی عملکرد دوربین ها استفاده نمایید. برای اینکه بدانید چگونه می توانید با هزینه موجود بهترین روش را برای محافظت از مجموعه تان بیابید بهتر است از راهنمایی متخصصین استفاده نمایید. برای این منظور با ما تماس بگیرید و یا فایل های راهنمای ما را از اینترنت دانلود نمایید.

مواردی که باید در مورد دوربین های امنیتی هوشمند بدانید

هر روز شاهد گسترش معرفی و کاربرد دوربین های هوشمند در بازار سیستم های حفاظت فیزیکی هستیم اما آیا واقعاً این دوربین ها بهترین انتخاب برای تامین نیازهای امنیتی شما هستند.

نتیجه گیری

سیستم های محافظتی مبتنی بر تصاویر ویدئویی و سیستم های حفاظت پیرامونی هر دو روش های موثری در محافظت از مکان های مختلف هستند. اگرچه ترکیب این دو روش می تواند منجر به نتیجه بهتری شود. مجموعه ای که از ترکیب دو سیستم استفاده می کند امکانات نظارتی و حفاظتی بیشتر، پیغام خطرهای نادرست کمتر و هزینه های کمتری را خواهد داشت.